Turnus rehabilitacyjny - co to i dla kogo jest?

To szeroki program zabiegów organizowanych w ośrodkach wypoczynkowych, które odbywają się w grupach liczących minimum 20 członków borykających się z podobną niepełnosprawnością. Koszty za pobyt można pokryć z dofinansowania w ramach PFRON, z którego skorzystać również mogą opiekunowie. Jaka jest długość turnusu rehabilitacyjnego? Czemu mają one służyć?

 

Jaki jest cel turnusu rehabilitacyjnego?

 

Choć organizuje się je dla osób o zbliżonych potrzebach zdrowotnych, które wynikają z rodzaju niepełnosprawności i wieku, warto wspomnieć, że to nie tylko szereg działań leczniczych, ale przede wszystkim rozwój umiejętności społecznych wśród uczestników, do których mniejszą wagę przykłada się np. podczas pobytów sanatoryjnych. Mowa tutaj o nawiązywaniu nowych znajomości, realizacja pasji i zainteresowań oraz wspólny udział w zajęciach, które przewidziano w programie turnusu rehabilitacyjnego.

Ponadto jest to również nauka funkcjonowania z własną niepełnosprawnością i w razie możliwości bez bycia zależnym od innych. Przewidziane programy i sam pobyt będą jednak zależne od rodzaju turnusu, bo wśród nich wyróżniamy te o charakterze usprawniająco-rekreacyjnym, rekreacyjno-sportowym, psychoterapeutycznym, szkoleniowym oraz rozwijające pasje, zainteresowania i uzdolnienia.

 

Dla kogo przeznaczony jest turnus rehabilitacyjny?

 

Według Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych skorzystać mogą z niego osoby, które:

  • mają ważne orzeczenie dotyczące kwalifikacji do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, wydane przez odpowiednie organy,
  • są niepełnosprawne już przed ukończeniem 16 roku życia,
  • na podstawie odrębnych przepisów są całkowicie nieaktywne zawodowo lub częściowo niezdolne do pracy.

 

Ile trwa turnus rehabilitacyjny?

 

Do wzięcia udziału w nim kieruje nas lekarz, a sam pobyt trwa minimum dwa tygodnie. Każda zorganizowana grupa ma opracowany swój program, przystosowany do rodzaju schorzenia, z którym borykają się poszczególni uczestnicy. W razie potrzeby turnus rehabilitacyjny może być zorganizowany stacjonarnie lub niestacjonarnie.

0
Feed