rehabilitacja

       Rehabilitacja ma na celu kompleksowe działania w celu przywrócenia pełnej lub możliwie maksymalnej sprawności fizycznej lub psychicznej. A także możliwienie osobom niepełnosprawnym uczestniczenie w życiu społecznym. Do podstawowych form aktywności wspomagającej proces rehabilitacji społecznej, ale także zawodowej, zalicza się uczestnictwo w turnusach . W naszym ośrodku realizujemy turnusy dofinansowane przez PFRON na podstawie wpisu do rejestru nr OD /32/0013/21.

Organizatorem turnusów jest Zakład Usług Rehabilitacyjnych i Socjalnych z siedzibś w Zawierciu ul. Krzywa 3 kod pocztowy 42-400, posiadajacy wpis do rejestru nr OR /24/0004/19

obsługujemy  szeroki  profil leczenia .

Kontakt do oganizatora w sprawie wolnych terminów

Zakład Usług Rehabilitacyjnych i Socjalnych Anna Sarama, 42-400 Zawiercie, ul. Krzywa 3

tel.: (32) 670-26-91, (32) 670-37-52, fax: (32) 670-37-53

kom.: 515-703-375, 515-703-319

e-mail: zuris@zuris.pl, rezerwacje@zuris.pl, www.zuris.pl