Regulamin basenu SPA

1.  Administratorem basenu jest właściciel Graal SPA Firma Bik sp.j.

 

2.  Basen jest czynny dla gości hotelowych oraz gości indywidualnych przez cały tydzień
w godzinach:

 

Poniedziałek - Piątek 15:00-21:00

 

Sobota - Niedziela 11:00-21:00

 

3.  Czas otwarcia basenu może ulec zmianie z przyczyn organizacyjnych.

 

4.  Głębokości basenu wynosi od 90 cm do 120 cm.

 

5.  Przed wejściem na basen należy zapoznać się z Regulaminem basenu.

 

6.  Wstęp na basen odbywa się na podstawie identyfikatora Elektronicznego Systemu obsługi klienta do pobrania w recepcji/obsługi basenu.

 

7.  Jednorazowo przebywać na basenie może 40 osób, przekroczenie ilości osób na basenie wiąże się z jego blokadą.

 

8.  Zakaz wstępu dla dzieci poniżej 3 lat. Dzieci do lat 15 mogą korzystać z basenu tylko pod opieką dorosłych.

 

9.  Przed wejściem do szatni należy bezwzględnie zmienić obuwie na klapki basenowe.

 

10.  Wchodzący na pływalnię obowiązani są do skorzystania z szatni głównej, pozostawienia tam okrycia oraz skorzystania z prysznica.

 

11.  Na basenie obowiązuje strój kąpielowy przystosowany do wody basenowej.

 

12.  Na terenie obiektu obowiązuje zakaz:
- spożywania napojów alkoholowych lub innych środków odurzających,
- palenia tytoniu,
- wnoszenia opakowań szklanych, ostrych narzędzi oraz innych przedmiotów niebezpiecznych,
- hałasowania i zaśmiecania terenu obiektu,
- wprowadzania i przebywania zwierząt,
- wstępu osobom których stan wyraźnie wskazuje na stan nietrzeźwości lub stan pod wpływem innych środków odurzających,
- wstępu osobom, których stan zdrowia może stwarzać zagrożenie utonięcia lub narażać zdrowie pozostałych osób korzystających z basenu.

 

13.  Na terenie hali basenowej obowiązuje zakaz:
- spychania lub wrzucania innych użytkowników do wody,
- konsumpcji artykułów żywnościowych na terenie basenu,
- zanieczyszczania, wrzucania resztek jedzenia i wszelkich przedmiotów do wody,
- używania mydła i innych środków chemicznych,

 

14.  Zabrania się korzystania z basenu osobom, których oznaki zewnętrzne wskazują na choroby skóry, otwarte skaleczenia, choroby zakaźne, trudno gojące się rany, brak higieny osobistej, padaczkę, trudności w oddychaniu, zaburzenia równowagi oraz agresywne zachowanie.

 

15.  Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z basenu ze szczególną ostrożnością lub po skonsultowaniu się z lekarzem. Za skutki zdrowotne przebywania na basenie administrator basenu nie ponosi odpowiedzialności.

 

16.  Odpłatność za basen pobierana będzie zgodnie z obowiązującym cennikiem. W przypadku wyproszenia z basenu, na skutek niestosowania się do regulaminu uiszczone opłaty nie będą zwracane.

 

17.  Za zniszczenie wyposażenia obiektu, oraz zanieczyszczenie wody w basenie obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości szkody.

 

18.  Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy Regulaminu basenu, a także niestosujące się do zaleceń pracowników Administratora basenu będą usuwane z obiektu bez zwrotu poniesionych kosztów wstępu.

 

19.  Graal SPA nie odpowiada za uszkodzenia ciała i wypadki wynikające z naruszenia Regulaminu.

 

20.  Przed skorzystaniem z basenu niezbędne jest pozostawienie rzeczy w szatni, w zamykanych szafkach; rzeczy wartościowe należy pozostawić w bezpiecznym miejscu. Za rzeczy pozostawione na terenie basenu, poza zakresem opisanym w niniejszym punkcie, Administrator basenu nie odpowiada.

 

21.  Skargi i wnioski dotyczące korzystania z basenu należy zgłaszać w recepcji.

 

22.  Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 9.11.2015r. w sprawie wymagań jakimi powinna odpowiadać woda na pływalniach, klient ma prawo wglądu do aktualnych badań wody dostępnych w recepcji SPA.

 

23.  Ze względu na bezpieczeństwo osób kąpiących się zaleca się wzajemną obserwację, a w miarę potrzeby udzielenie pomocy. W razie wypadku należy niezwłocznie powiadomić ratowników lub obsługę obiektu. Telefony alarmowe:

Pogotowie 999 lub 112

Straż 998

Policja 997

 

24. OR-W Graal zastrzega sobie prawo do blokowania wejść gości z zewnątrz z powodu przekroczenia liczby osób korzystających ze strefy Spa.

 

25. Korzystanie z pływalni jest jednoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem basenu.

 

 

Dyrekcja OR-W Graal